Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự

Những hành vi bị nghiêm cấm khi kinh doanh dược theo Luật dược số 105

Thuốc là một hàng hóa đặc biệt, vì ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy kinh doanh dược là một ngành kinh doanh có điều kiện. Có những hành vi bị nghiêm cấm thậm chí bị xử phạt rất nặng nếu vi phạm . Cùng xem những hành vi bị nghiêm cấm khi kinh doanh dược dưới đây.