A.T Domperidon

TH02

Liên hệ

Còn hàng

THÀNH PHẦN:
Mỗi 5 ml chứa:
Hoạt chất: Domperidone ..........5mg.
Tá dược: vừa đủ 5 ml.

Vui lòng chọn

A.T DOMPERIDON

THÀNH PHẦN:

Mỗi 5 ml chứa:

Hoạt chất: Domperidone ..........5mg.

Tá dược: vừa đủ 5 ml.

CHỈ ĐỊNH:

Domperidone được chỉ định để điều trị triệu chứng nôn và buồn nôn.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI:

Hộp 30 gói X 5 ml.

Hộp 30 ống X 5 ml.

Hộp 1 chai X 30 ml.